ຜູ້ຜະລິດ TPU

TPU Transfer Film (ບໍ່ມີວັດສະດຸ Sew)